ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 2024

Platební údaje:   účet 123-1328340257/0100
Termín zaplacení do 30.3.2024
Poznámka pro příjemce : uvést příjmení dítěte

Stornopodmínky:  odesláním závazné přihlášky zák. zástupce dítěte potvrzuje, že se seznámil se stornopodmínkami táborů DDM Nýřany, které jsou uvedeny v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.