ZÁJMOVÉ AKTIVITY - KROUŽKY

TELEFON: kancelář DDM 608 433 371, vedoucí 774 376 009

MAIL: ddm.nyrany@seznam.cz,

WEB: https://ddmnyrany.cz

FACEBOOK: ddmnyrany

Pro každou aktivitu/kroužek dítěte či dospělého je samostatná přihláška!

Zdravotní pojišťovna - vyberte jednu z možností (povinný údaj)

PRO ŽÁKY: Výběr kroužku/aktivity

PRO PŘEDŠKOLÁKY: Výběr kroužku/aktivity

PRO DOSPĚLÉ: Výběr kroužku/aktivity

MÁTE OTÁZKY?

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Pokud na tu svoji otázku žádnou odpověď nenajdete, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím kontaktního formuláře v záložce KONTAKTY.

Přihlašovat můžete vyplněním přihlášky online nebo vyplněním klasické papírové přihlášky.

  • V šatně DDM Nýřany
  • Na stojanech DDM v ZŠ Nýřany na I. a II. stupni
  • Na zahradní party v DDM (čtvrtek 5.9. od 16.00)

Vhodíte je do schránky na plotu DDM, do hnědých schránek v ZŠ na obou stupních nebo ji pošlete přílohou mailu do DDM.
Přihlášky musí být řádně vyplněné a podepsané rodiči dětí,
musí být doplněny kontaktní údaje na rodiče pro komunikaci.
PRO KAŽDOU AKTIVITU DÍTĚTE JE SAMOSTATNÁ PŘIHLÁŠKA.

Převážná většina aktivit začíná 1.týden v říjnu a končí 2.týden v červnu.

Koncem září po uzávěrce přihlášek 23.9. bude v ZŠ a v DDM na venkovní vývěsce a na našem facebooku zveřejněn seznam prvních schůzek.

Zápisné se hradí výhradně hotově každému vedoucímu vybrané aktivity nejpozději do 20.října dle aktuálního ceníku aktivit pro daný školní rok.

H. Špalová a M. Chvostová 608 433 371
J. Kubík 774 376 009

Girl3

PLÁN HLAVNÍCH AKCÍ DDM V ROCE 2019-2020:

• PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V IQ PORTU
• POLOLETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v únoru 2020
• MAŠKARNÍ DĚTSKÝ PLES ve spolupráci s SKC Nýřany
• ZIMNÍ A JARNÍ PŘESPÁVANDY V DDM
• VELIKONOČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
• NOČNÍ PŘESPÁVANDA V JUMP PLZEŇ
• DEN S DOMEM DĚTÍ V SKC v červnu 2020
• ZÁJEZD DO ZÁBAVNÍHO PARKU ENERGYLANDIA POLSKO
• PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY v srpnu 2020
• LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR v srpnu 2020
Letáky a přihlášky na akce sledujte na vývěsce DDM a na našem facebooku : https://www.facebook.com/ddmnyrany/

pro DDM Nýřany aktuzalizovano 3.9.2019 – Počítače 1024